İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tasarımı keşfetme: tasarım araştırmalarının kırk yılı

Nigan BAYAZIT

Özet


Tasarım araştırmasının ne anlama geldiğini tanımlayarak başlayan bu makalede son kırk yılda tasarım araştırmalarındaki gelişmeler ele alınmaktadır. Özellikle önce tasarlama metotları ve tasarım araştırmaları arasındaki ilişkiler ve paralel gelişmeler açıklanmaktadır. Tasarlama metotlarında birinci ve ikinci nesil olarak adlandırılan paradigma değişiklikleri ve tasarım araştırmaları ile bu paradigmaların ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra tasarım bilimindeki gelişmelerin bugünkü tasarım araştırmalarına yansıması irdelenmektedir. Üniversitelerde son kırk yılda yapılan kongreler, devlet kuruluşlarında yapılan önemli araştırmalar, ulusal ve uluslar arası tasarım araştırmalarına ilişkin kuruluşların oluşumu ve son yirmi yıldaki tasarım araştırmalarının yönelimleri bugünkü araştırma yaklaşımlarında farklı disiplinlerde yapılan araştırmaların rolü açıklanmaktadır.


Tam Metin: PDF