İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kentsel koruma sürecinde görselleştirme tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Turgay Kerem KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLER

Özet


Kentsel koruma sürecinde üç boyutlu görselleştirme ve sunum teknikleri, mekansal bilgi sistemlerindeki gelişime paralel olarak anıtsal ve sivil mimarlık eserlerinin belgelenmesi ve tarihi çevrelerin değerlendirilmesinde sağladığı teknolojik olanaklarla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, tarihi çevrenin değerlendirilmesinde etkin ve yenilikçi bir görselleştirme tekniği olarak üç boyutlu kentsel modelin geliştirilmesi ve meslek adamlarının algısına yönelik olarak bu modelin etkinliğinin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme kapsamında önerilen üç boyutlu kentsel model geleneksel görselleştirme ve sunum tekniği olarak iki boyutlu haritalama tekniğiyle karşılaştırılmaktadır. Bu çalışma, tarihi kentsel çevrenin değerlendirilmesi sürecinde, mekansal bilgi sistemlerinde güvenilirlik ve hassasiyet, kapsamlı mekansal içerikte işlevsellik ile bilgi erişimi ve paylaşımı fonksiyonlarını bütüncül biçimde kullanarak üç boyutlu kentsel model önerisini geliştirmeyi öngörmektedir. Uygulama alanı olarak seçilen Zeyrek tarihi kentsel alanında iki boyutlu haritalama tekniği ile hazırlanan görseller ve önerilen üç boyutlu kentsel model, lisansüstü öğrencilerine yapılan anket görüşmeleriyle değerlendirilmektedir. Çalışma, görselleştirme tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde betimleyici ölçme yöntemi olarak gruplar arası ortalama farklarının ve anlamlılık düzeylerinin karşılaştırılması ve sınanması ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın sonucunda, geleneksel iki boyutlu haritalama tekniklerine göre üç boyutlu kentsel modelin, tarihi kentsel alanın mekansal özelliklerini daha başarılı biçimde tanımlayabildiği görülmektedir. Meslek adamlarının algısına göre, üç boyutlu kentsel modelin en önemli özelliği, tarihi kentsel alanın mekansal içeriğini tanımlama, algılama ve kavrama düzeylerini geliştirmesidir.

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel koruma, görselleştirme teknikleri, üç boyutlu kentsel model, Computer Aided Design (CAD).


Tam Metin: PDF