İTÜDERGİSİ/a, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimi için bir karar verme yaklaşımı

Deniz İLTER, Attila DİKBAŞ

Özet


Uyuşmazlık çözüm sürecinin kuramsal analizi ve çalışma kapsamında Türk inşaat sektöründen katılımcılarla gerçekleştirilen çalıştay, inşaat projelerinde uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimi sürecinde problemler bulunduğunu ve karar verme modellerine gereksinme olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, literatürde bu amaçla kullanılabilecek etkin modeller mevcut değildir. Bu eksikliği dikkate alarak, çalışma kapsamında (1) çelişkili kriterlerin bulunduğu karmaşık uyuşmazlık durumlarında çözüm üretebilen, (2) inşaat projelerinde sürekli değişen gereksinimleri değerlendirebilen, (3) uyuşmazlığın kullanıcı tarafından analitik olarak incelenmesine ve yapılandırılmasına imkân veren,  (4) projelerin çeşitli aşama ve koşullarında kullanılabilen ve (5) proje yöneticileri için kavraması kolay ve kullanışlı bir karar verme modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Modelin geliştirilmesi; kuramsal çalışmalarla modelde benimsenen yaklaşımın oluşturulması ve alan çalışmalarıyla model bileşenlerinin belirlenmesi olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Benimsenen yaklaşım tüm hukuk sistemlerinde geçerli evrensel bir yaklaşım olarak yapılandırılmış olmakla birlikte, model bileşenlerinin alan çalışmalarıyla belirlenmesi, modelin kullanılacağı hukuk sistemine özgü koşullara adapte edilmesini sağlamaktadır. Bu makalede, uyuşmazlık çözüm yöntemi karar verme modelinde benimsenen yaklaşım açıklanmaktadır. Bu kapsamdaki araştırma adımları; modelin hedefleri doğrultusunda karar verme metodunun seçimi, modelde kullanılacak analiz tekniğinin belirlenmesi, işleyişin kurgulanması ve alan çalışmalarının metodolojisinin tasarlanmasıdır. Sonuçlar, çok kriterli karar verme metodu, ağırlıklandırılmış toplam tekniği ve modüler kurgu ile geliştirilen yaklaşımın, model için belirlenen hedeflere en uygun yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Uyuşmazlık çözümü, çok kriterli karar verme, model geliştirme.


Tam Metin: PDF