İTÜDERGİSİ/a, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul kenti katı atık alanlarının peyzaj planlaması açısından değerlendirilmesi

Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA, Ahmet Cengiz YILDIZCI

Özet


Bu çalışma, İstanbul kenti yerleşik alanları içerisinde kalmış işlev dışı durumdaki eski katı atık alanlarının varlığını çözülmesi gereken temel sorun olarak ele almaktadır. Bu sorun çerçevesinde geliştirilen değerlendirme süreci, “fiziksel uygunluğa dair değerlendirme süreci” ve “planlama uygunluğuna dair değerlendirme süreci” olmak üzere iki aşamalı şekilde ele alınmıştır. Fiziksel uygunluğa dair değerlendirme süreci sonunda, İstanbul kenti katı atık alanları için kritik öneme sahip olan düzenleme ilkeleri dikkate alınarak, atık alanı iç dinamikleri ile uyumlu kullanımların; ekolojik, rekreasyonel ve ticari kullanım olduğu belirlenmiştir. Planlama uygunluğuna dair değerlendirme sürecinde, örnek alanların kentsel dokuya entegrasyonlarını sağlayacak yeni kullanımları belirleyen özgün bir karar destek aracı şekillendirilmiştir. Bu yöntem, katı atık alanları ile etkileşim bölgelerini CBS yardımıyla inceleyerek istatistiksel tekniklerle karşılaştırmaktadır. Oluşturulan karar destek aracı ile katı atık alanlarının düzenlenme öncelikleri saptanmakta ve ekolojik, sosyal, ekonomik potansiyellerine göre uygun yeni kullanım kararları alınabilmektedir. Bu kapsamda değerlendirilmeye alınan beş adet eski katı atık alanından biri kabul edilebilirlik sınırının altında kalarak rezerv açık alan olarak bırakılmış, diğer katı atık alanlarına ise ıslah düzenlemelerinde etkili olan yasal, yönetimsel, planlama ve uygulamaya yönelik etkenlerin değerlendirilmesi sonucunda sürdürülebilir yeni kullanımlar tanımlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Eski katı atık alanları, sürdürülebilir planlama, CBS, peyzaj onarımı.

 


Tam Metin: PDF