İTÜDERGİSİ/a, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüklenici inşaat firmaları için çok kriterli performans ölçme modeli geliştirilmesi

Işılay TEKÇE, Attila DİKBAŞ

Özet


Son yirmi yılda global ölçekte artan rekabet, müşteri talepleri ve yüksek kalite gereksinimleri inşaat endüstrisini performans ve performans ölçümü kavramları hakkında daha fazla dikkat harcamaya zorlamıştır. İnşaat endüstrisinde performans ölçümü genellikle finansal yönelimli ve performans araştırmaları da büyük oranda proje seviyesine odaklıdır. Ancak son zamanlarda firma seviyesinde performansın değerlendirmesi ve yönetimi için talep artmıştır. İnşaat endüstrisinde firma seviyesinde performans ölçümü kavramsal çerçevesi geliştirmeye odaklı birkaç çalışma sözkonusudur. Diğer endüstrilere kıyasla inşaat endüstrisi performans ölçümü uygulamalarında hiç bir zaman lider olmadığı gibi düşük performansı ile ilgili üne sahiptir. Bugüne kadar pek çok araştırmacı Türk inşaat endüstrisinde düşük performansa sebep olan sorunlara dikkat çekmiştir. Ancak konu ile ilgili olarak Türk yüklenici firmaları özelinde bir “performans ölçme modeli veya sistemi” çalışmasına literatürde rastlanmamıştır. Böylelikle, Türk yüklenici inşaat firmaları için performansın, kendi perspektiflerinden ölçülmesi için bir model geliştirilmesi araştırma problemi olarak seçilmiştir. Araştırmada, üretim ve inşaat endüstrisinde geliştirilmiş performans ölçme model ve kavramsal çerçevelerinin tüm performans boyut ve kriterlerini bir araya getiren, kapsamlı bir model oluşturulması hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, içeriksel geçerliliğin sağlanması açısından da önemlidir. AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile model bileşenlerinin önem ağırlıkları belirlenmiştir. Çok kriterli performans ölçme modeli, performans boyut ve performans kriterlerinden oluşan 3 düzeyli hiyerarşik bir yapıda oluşturulmuştur. Model, yüklenici inşaat firması yöneticilerine performans ölçme sistemlerini oluştururken kullanabilecekleri kapsamlı ve pragmatik bir araç önermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Analitik hiyerarşi süreci yöntemi, performans ölçümü, yüklenici inşaat firmaları.


Tam Metin: PDF