İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 2 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler

Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN

Özet


Marinalar ve yat turizmi en hızlı gelişen, sosyal ve ekonomik getirisi yüksek turizm dallarının başında gelmektedir. Kıyıların kent ile ilişkisini incelemek mimarlıkta geniş bir araştırma alanıdır. Yalnızca coğrafi konumlarından dolayı değil, yarattıkları kültürel, sosyal, ekonomik potansiyel nedeniyle de kıyılar farklıdırlar. Marinalarda denizden karaya-karadan denize geçişi sağlayan, her iki yön için de belli başlı özellikleri barındırması gereken tesisler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliklerin her iki tarafında; deniz ve kara; konfor, uyum, bağlantılar, çevre ilişkileri gibi şartlarını en elverişli şekilde sağlayabilmesi çok dikkatli ve geniş perspektifli bir tasarım çalışmasını gerektirmektedir. Günümüzde getirileri her geçen gün daha iyi kavranan marinaların sayısında ülkemizde gelecekte çok büyük bir artışın olacağı öngörülmektedir. Ancak marinaların nitelikleri gereği kamusal alanda yer almaları toplumun kıyıdan yararlanmasını kısıtlayan ve dolayısıyla bu olumlu gelecek perspektifini gölgeleyen bir durumu da yaratmaya adaydır. Böyle bir öngörüyle, bu çalışmanın temel amacı, söz konusu sakıncalı durumu tartışmak ve yeni marinaların tasarımına belirli ışık tutabilmek üzere bu problemin çözüm yollarını araştırmaktır. Bu araştırmalar yazılı kaynakların incelenmesi ve konuyla ilgili Türkiye’deki yetkili kişiler ve mevcut marinaların yöneticileri ile görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bu değerlendirilmelerin sonucunda yeni yapılması düşünülen marinaların kıyı bandını kamusal alan olarak kullanmaya imkân verecek şekilde, kıyı hattını bölen tesislerinin daha iç bölgelerde planlayabilecekleri ve kıyıyı kamuya sosyal tesisler ile birlikte sunarak marina içinde ticari getirileri oluşturulabileceği önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Marina, kamusal alan, kıyı çizgisi, yat turizmi.Tam Metin: PDF