İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mimaride sürdürülebilirlik kapsamında değişken yapı kabukları için bir tasarım destek sistemi

N. Volkan GÜR, Murat AYGÜN

Özet


Bu çalışmada, kullanıcıların farklı gereksinmelerine ve dış etmenlerin dinamik karakterine uyum sağlayabilen değişken yapı kabuklarına yönelik bir tasarım destek sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Yöntemin hedef kitlesini, yapı kabuğu tasarımını yapan mimar ve mühendisler oluşturmaktadır. Tasarımcı, önerilen yöntemi kullanarak, kendi tasarımını uygulanmış örneklerden elde edeceği bilgiler doğrultusunda yönlendirebilme olanağına sahiptir. Çalışmada, sürdürülebilir mimarlığın yapı kabuğu alanında uygulanma stratejilerinden biri olarak ele alınan değişkenlik üzerinde durulmuştur. Yapı kabuklarında ortaya çıkan değişkenlik ihtiyacı açıklanmıştır. Değişken yapı kabukları için kullanılabilecek tasarım destek sisteminin ilk adımını, uygulamalardaki farklı alanlara ait değişkenlik/esneklik seçeneklerinin/çözümlerinin ayrı birer tabloda listelenmesi ve puanlandırılması oluşturmaktadır. Herhangi bir yapı elemanının karşılamakla görevli olduğu fonksiyonların/alt amaçların önem dereceleri aynı düzeyde olmayabilir. Öncelik gösteren fonksiyonlara/alt amaçlara bağıl ağırlık değerlerinin atanması, yöntemin ikinci adımını oluşturmaktadır. Önceki adımlarda elde edilen verileri kullanarak sistemin toplam değerinin ortaya çıkarıldığı son aşamada tüm alt amaç/fonksiyon puanları, değişkenlik puanları ve amaç/fonksiyon ağırlıkları bir tabloda gösterilir. Her amaç/fonksiyon değeri bu veriler kullanılarak elde edilir. Alt amaçları fonksiyonlar ve toplam amaç/fonksiyon değerlerindeki sapma, sistemlerdeki değişkenlik özelliklerinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Değer sapma miktarının az olması, amaç/fonksiyon yönünden uygulanan değişkenliğin alt düzeyde, fazla olması ise üst düzeyde olduğunu belirtmektedir. Minimum ve maksimum değerler arasındaki fark, sistemin potansiyel değişkenliğinin amaçları/fonksiyonları karşılama kapasitesini göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Yapı kabukları, cephe, sürdürülebilirlik, kullanıcı konforu, değişkenlik,
tasarım.


Tam Metin: PDF