İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Atriyum tipi binalarda enerji tüketimi ve kullanıcı konforuna yönelik performans değerlendirme modeli

Özgür GÖÇER, Aslıhan TAVİL

Özet


Atriyum tipi binalarda aşırı enerji tüketimi ve aşırı enerji tüketimine rağmen kullanıcı konfor koşullarının sağlanamaması bir sorun olarak ele alınmıştır. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla, atriyum tipi binaların dış kabuğunu oluşturan en önemli alt sistem olan camlama sistemine ait seçeneklerin, binanın enerji tüketiminin azaltılması ve konfor koşullarının sağlanması için uygunluğunun belirlenmesine ve buna ilişkin bir denetim sisteminin geliştirilmesine yönelik bir performans değerlendirme modeli hedeflenmektedir. Atriyum tipi binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve kullanıcı konforunun sağlanması için istenilen performans kriterlerinin karşılanması, camlama sisteminin soruna çözüm getirecek biçimde tasarlanmasıyla olanaklıdır. Geleneksel binalardan daha karmaşık hava olayları içerdiği için farklılaşan atriyum tipi binalarda, geleneksel binaların performansının belirlenmesinde kullanılan enerji simülasyon programları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle modelin uygulanabilirliğini sağlamak için atriyum tipi binalarda karşılaşılan karmaşık hava olayları ve bu olayların birbirlerine olan etkilerini simüle edebilecek pek çok programın kullanıldığı bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Önerilen simülasyon modelinde, binanın enerji tüketiminin ve kullanıcı konfor koşullarına uygunluğunun belirlenmesine yönelik iç ortam verilerinin elde edilmesinde enerji simülasyon programı EnergyPlus, Window 5.2, Comis ve Delight, atriumdaki hava tabakalaşmasının belirlenmesinde hesaplı akışkanlar dinamiği programı Fluent ve Gambit kullanılmıştır. Simülasyon modeli kullanılarak elde edilen verilerin çalışmanın başlangıcında hedeflenen performans gereksinmeleri doğrultusunda oluşturulan performans ölçütlerine uygunluğu araştırılarak, atrium tipi binanın enerji tüketimi ve kullanıcı konforuna yönelik performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Atriyum, bina simülasyonu, enerji, kullanıcı konforu, performans değerlendirmesi.


Tam Metin: PDF