İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Afet konutlarında tasarım değerlendirmesi: Afyon-Dinar örneği

Evren Burak ENGİNÖZ, Alper ÜNLÜ

Özet


Afet sırasında yitirilenler karşısında insanoğlu hayatını yeniden devam ettirmek adına çaresizlik içinde kalmaktadır. Afetzedelerin sosyo-ekonomik yaşamını yeniden düzene sokabilmek için afet sonrası uygulanacak düzenlemeleri belirlemek gerekmektedir. Afet sonrası yeniden oluşturulacak konut ve yerleşim alanları, bu düzenlemelerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak afetzedelerin, yaşadıkları eski kent veya kırsal yerleşimlerinin gerektirdiği yaşam koşullarına ve sosyo-kültürel yapılarına bağlı olarak afet sonrası konutlarıyla ilgili farklı beklentileri ve/veya tepkileri olabilmektedir. Bu nedenle afet sonrası yeniden oluşturulacak kent veya kırsal yerleşimlerde kullanıcı niteliğine uygun, gereksinimlerini ve beğenilerini karşılayabilen afet sonrası konutların tasarlanması bu makalenin amacını oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Afet konutları, konut hoşnutluğu, konut tercihi, tasarım ölçütleri ve değerlendirmesi.

 


Tam Metin: PDF