İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çağdaş İstanbul Mimarlığı?nda Post-Modernizm?in rasyonel temeli

Rana KARASÖZEN, Filiz ÖZER

Özet


Mimarlıkta Rasyonalizm, 20. yüzyıl Batı mimarisi içinde büyük öneme sahiptir. Türkiye’de de, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak benimsenen akım olmuştur. 1960’lı yıllarda, Batı toplumlarında, artan özgürlük ve çok seslilik ortamı ile ortaya çıkan çoğulcu anlayış, mimarlığa da yansımıştır. Artık belli üsluplar yerine, birçok üslubun bir arada kullanılması söz konusudur. 1960 sonrası ortam, Türkiye’deki, mimarları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışlardan biri, Post-Modernizm’dir. İstanbul’dan seçilen Post-Modern örnekler incelenmiştir. Bu incelemenin sonucunda, yapılara giydirilen Post-Modern özellikler çıkarıldığında, rasyonel özelliklerin hâkim olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Mimarlıkta Rasyonalizm, Post-Modernizm, İstanbul Mimarlığı.


Tam Metin: PDF