İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye?de kentsel sit alanlarının planlanması için bir sistem önerisi

Ceyhan YÜCEL, Nuran ZEREN GÜLERSOY

Özet


Türkiye’de yüzyılı aşkın deneyime ve birikime dayanan tarihsel ve kentsel koruma anlayışına bağlı olarak, kentsel alanların korunması konusunda belirli bir sistem oluşturulmuş, ancak bu alanların planlanmasında ve korunmasında karşılaşılan sorunlar henüz tümüyle çözülememiştir. Kentsel koruma alanlarının planlanması ve korunması konusunda Türkiye’de yaşanan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öncelikle kent planlama ve koruma konularında başarılı ülkelerdeki çağdaş yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’de kentsel koruma alanlarının planlanmasındaki mevcut bürokratik işleyiş irdelenerek bu işleyiş içerisinde yaşanan sorunlar belirlenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda kentsel koruma alanlarının planlanmasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik uygulama araçlarını da içeren ve bürokratik işleyiş üzerine yoğunlaşan bir sistem önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Koruma planlaması, kentsel koruma, kent planlama.


Tam Metin: PDF