İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yangın kaçış yollarındaki duman perdelerinin duman hareketine etkisi

Mustafa ÖZGÜNLER, Zerrin YILMAZ

Özet


Bina yangın performansının deneysel olarak laboratuvar ortamında belirlenemediği durumlarda çağımız teknolojisinin yardımı ile bilgisayar modellemeleri yapılması gerekmektedir. Havacılık, denizcilik gibi bir çok alandaki eğitim sürecinin büyük bir bölümünü oluşturan bilgisayar yardımı ile modelleme  yakın bir gelecekte yangın eğitiminde de önemli bir yer alacaktır. Bu çalışmanın amacı yukarıdaki öngörüden yola çıkarak, örnek bir bina içerisinde herhangi bir mekanda çıkacak yangında oluşacak dumanın komşu mekanlara olan etkisini belirli simülasyon programları ile modelleyerek duman yayılmasını yavaşlatmak için kullanılan duman perdelerinin farklı konumlandırılmalarının genel duman hareketine etkisini incelemektir. Yapılan modellemelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, duman perdelerinin aralarında perde yüksekliği ile orantılı olarak belli mesafeler bırakılması gerektiği ve bu mesafenin de perde yüksekliğinin en az altı katı kadar olması durumunda optimum sonuç alındığı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Duman perdeleri, duman ve/veya hava hareketi, duman kontrolü, CFD, FDS, yangın modelleme programları.


Tam Metin: PDF