İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Art Deco mimarlığının kavramsal içeriği

Aydın Hasan POLATKAN, Filiz ÖZER

Özet


Art Deco modern mimarlığın tarihinde Postmodernizm’in mümkün kıldığı kuramsal değişikliklerle meşrulaşmış bir bilgi alanıdır. 1925 tarihli bir serginin dünyaya tanıttığı popüler, dekoratif bir üslup olarak kabul edilse de, 2. Dünya Savaşı’nın sonuna dek gerçekleşen mimari üretimin birbirinden çok farklı biçimleri günümüzde bu isimle adlandırılabilmektedir. Tez bu doğrultuda, Art Deco mimarlığı olarak kabul edilebilen olgunun içinde, üslup özellikleri değil, biçim verici dinamikleri, motivasyonları, belli başlıklar altında saptamaya yönelik bir denemedir. Yöntem bu dinamikleri modern mimarlığın tarihinin ünlü okul ve isimlerinin yapıtlarında saptamak, amaçsa modern mimarlığın kuramsal değil, gerçek, popülist içeriğine ulaşmaktır. Bu doğrultuda basit, dekoratif bir üsluptan öte bir motivasyona işaret edildiğinden Deco terimi Art Deco olarak kastedilen estetiğin göstereni olarak önerilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Modern mimarlık, Art Deco, Art Deco estetiği.


Tam Metin: PDF