İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Binalarla tanımlı dış mekanların kullanım değeri analiz modeli

Dilek YILDIZ, Hasan ŞENER

Özet


Bu çalışmada binalarla tanımlanmış dış mekanlardaki kullanım değerinin önceki araştırma sonuçlarından elde edilen faktörlerle ilişkisi incelenmiştir. Kullanım değeri kavramı etkinliklerin çeşitliliği, etkinliklerin sıklığı, kullanım yoğunluğu ve mekanda kalış süresiyle tanımlanmıştır. Kullanım değeri üzerinde etkili olabilecek faktörler fiziksel nitelikler, tanımlanmışlık, estetik-görsel nitelikler, yaya hareketi, bağlam, planlanmış etkinlikler, zaman aralığı ve kullanıcı profili olarak saptanmıştır. Araştırmanın problem alanı eko-davranışsal yaklaşımın belirlediği kuramsal çerçeveye dayandırılmıştır. Kampus çevrelerinde yürütülen araştırmanın bulguları binalarla tanımlı dış mekanların kullanım değeri üzerinde çeşitli derecelerde etkisi olan faktörlerin bir arada çalışarak bir model oluşturabileceğini göstermiştir. Bu analiz modeli binalarla tanımlı dış mekanların kullanım değerini saptamak ve değerlendirmek için kullanılabilir.

 

Anahtar kelimeler: Binalarla tanımlı dış mekanlar, kullanım değeri, eko-davranışsal yaklaşım, kampus çevreleri, faktörler ve fiziksel nitelikler.


Tam Metin: PDF