İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

1985 sonrası İstanbul Basım ve Yayın Sektöründe mekansal yeniden yapılanma

Fatma ERDOĞANARAS, Melih ERSOY

Özet


Yeni teknolojilerin kullanımına dayalı olarak gerçekleşen yeniden yapılanma süreçleri üretim organizasyonu ve üretim süreçlerinde olduğu gibi mekan üzerinde de önemli dönüşümlere neden olmaktadır. Bu çalışma, özellikle 1985 yılı sonrası basım ve yayın sektöründe ofset basım tekniğinin ve buna entegre edilen bilgisayar sistemlerinin (yeni teknolojilerin) kullanımıyla sektörde yaşanan yeniden yapılanma sürecinin mekansal yansımalarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Merkez sanayilerinden biri olarak bilinen bu sektörde yeni teknoloji kullanımıyla gerçekleşen yeniden yapılanma süreci ile birlikte, merkez alanlarından kent içindeki başka konumlara ve kent çeperine yönelen mesafeli bir desantralizasyon süreci yaşandığı izlenmektedir. Bu çalışmada teknolojisini yenileyen firmalara yapılan anketler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 1988,1996 Yılı Kapasite Raporları’ndan yararlanılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Yeniden yapılanma, yeni teknolojiler, basım ve yayın sektörü, desantralizasyon.


Tam Metin: PDF