İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Işınımla yangın yayılımının önlenmesinde sınır mesafesinin belirlenmesi

Nuri SERTESER, Zerrin YILMAZ

Özet


Bu çalışmada, karşılıklı yerleştirilmiş binalar arasında yangının oluşturduğu ışınım etkisiyle binaların tutuşmaması için, bırakılması gereken güvenli mesafelerin çeşitli metotlara göre incelemesi yapılmış ve bunlardan yola çıkılarak yeni bir model ortaya konulmuştur. Amaç binalar arasında ışınım etkisiyle oluşabilecek yangın yayılımının önlenmesinde kullanılabilecek etkin bir metot oluşturmak ve güvenilir mesafe değerlerinin belirlenmesine olanak tanımaktır. Ortaya konulan modele göre İstanbul’dan çeşitli konut örnekleri seçilerek, hem mevcut metotlara göre hem de yeni modele göre sınır mesafesi hesapları yapılmış ve bu değerler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre, değişen bina dışı sıcaklık değerlerine bağlı olarak sınır mesafe değerleri de artış göstermektedir. Mesafeler belirlenirken değişen bina dışı sıcaklık durumları dikkate alınmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Bina aralığı, güvenli sınır mesafesi, ışınım, yangın.


Tam Metin: PDF