İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İletişim teknolojisindeki değişimin kent açık mekanına etkisi

Belkacem SOUİCİ, Tülay KILINÇASLAN

Özet


Bu çalışma iletişim teknolojisinin etkisi altında değişmekte olan kent açık alan faaliyetlerini irdelemektedir. Sanal ortama geçmekte olan kentsel açık mekan aktivitelerini belirlemek üzere Taksim Meydanı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Meydanın tarihsel süreçte geçirdiği değişimler arşivlerdeki harita, fotoğraf ve yazılı belgelerden yararlanılarak, uzman kişilerle görüşmeler yapılarak incelenmiştir. İletişim teknolojisinin etkisi altındaki alanda gözlem yapılarak, ardından, meydan ve yakın çevresindeki binalarda anket gerçek-leştirilerek sanal ortama geçmiş olan faaliyetler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Kültürel aktivitelerin, bankacılık hizmetlerinin, alışverişin sanal ortama geçmekte olan aktiviteler olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, şehir tasarım süreci için yeni stratejilerin oluşturulmasında kullanılabilecek bilgileri sağlamıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Şehir açık mekan aktiviteleri, şehir meydanı-Taksim-, bilgi teknolojisi, iletişim ağı.


Tam Metin: PDF