İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kentsel geliştirmede kamusal alanların kullanımı

Z. Füsun OTANER, Ahmet KESKİN

Özet


Son 30 yıldır dünya devletlerinin gündemlerinde “sürdürülebilir toplumsal gelişme” söylemi yer almaktadır. Bu paralelde, dünya kentlerinin ortak dertlerinin çözümü de “sürdürülebilir kentsel dönüşüm” olarak belirlenmektedir. Makalede bir kentsel alanın geliştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması konusunda dönüşüm için “Kentsel Kamusal Alanların” planlama aracı olarak sağlayabileceği fırsatların önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır. “Kentsel kamusal alan” kavramı devlet mülkiyeti ile bağlantılı olmaktan çok, “kamusal alan” ile bağlantılı olarak geliştirilmekte ve “halkın yararlanması, denetimi ve dönüştürmesine” konu olan alanlar olarak değerlendirilmektedir. “Kamusal alanların” kentsel geliştirme için gereken katalizatör ortamın ve kritik ivmeyi sağlayacak cazibe kullanımlarının geliştirilmesi için kullanılması öngörülmekte ve bunun kavramları geliştirilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, kentsel geliştirme, kentsel tasarım, mekansal dönüşüm, sürdürülebilir kentsel dönüşüm.


Tam Metin: PDF