İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Haliç bölgesinde çevre algılama ve kentsel kimlik

A. Buket ÖNEM, İsmet KILINÇASLAN

Özet


Bir dünya metropolü olan İstanbul, doğal güzellikleri, tarihi ve arkeolojik mirası ve  sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehirdir. Bu özellikler şehre zengin bir kimlik oluşturmakla beraber aynı zamanda güçlü bir kentsel imaj da kazandırmaktadır. Şehrin fiziksel ögelerinin oluşturduğu silüeti ve tarihi mimarisi son derece etkileyicidir. Haliç, İstanbul kentinin fiziksel yapısının önemli bir ögesidir. İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. İstanbul metropolünün akıllarda kalıcı görüntüsünün bir parçası olarak Haliç, kimliğini oluşturan güçlü ögeler ile bir alt bölge özelliğini taşır. Bu ögeler doğal, kültürel ve sosyal çevre ile ilgili veriler ile isimlendirilebilir. Haliç alt bölgesini değerlendirmek, turistik potansiyelin, sunulan kentsel hizmetlerin kalitesinin ve alt bölgeye ait kimliğe yapılan yatırımların titizlikle gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bölgenin gelecekte gerçekleştirilecek geliştirilme sürecine ve bölge planlama çalışmalarına bir temel oluşturmak için, kimliği oluşturan ögelere kapsamlı bir yatırım yapılmasını sağlamaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Haliç , kentsel kimlik, çevre algılama, gestalt ilkeleri,


Tam Metin: PDF