İTÜDERGİSİ/a, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sosyal araştırma ile politika oluşturma bağının kurulması üzerine

İlhan TEKELİ

Özet


Bu yazı UNESCO’nun MOST programı son yıllarda gündemine aldığı sosyal araştırmalarla politikaların oluşturulması arasında sıkı bir bağ kurulamayışı sorununu irdeliyor. Bu irdeleme yerel niteliği ağır basan toplumsal sorunların çözümünde modernitenin evrenselci yaklaşımlarının yetersiz kalması ve toplumsal sorunların çözümünde yerel araştırmaya dayanılmasının gereğinin anlaşılmasıyla yakından ilişkilidir. Bu yazıda yerel karar çevrelerinin özelliklerine bağlı olarak ne tür araştırma taleplerinin ortaya çıktığı araştırılmaktadır. Ülkelerin araştırma arzını sağlayan kurum komplekslerinin nasıl oluştuğu ve performanslarının niteliği ortaya konmaktadır. Bunun için arzın talebi belirleme özellikleri ele alınmaktadır. Bunun için politikacı araştırmacı ilişkisinin nasıl geliştirileceğine ilişkin kavramlaştırma modelleri üzerinde durmak gerekir. Araştırma ile politika oluşturma ve uygulama işlevleri arasında geri beslemenin varlığını göz önüne alan kavramsal ele alışlar daha başarılı bir araştırma politika ilişkisi kurulması yolunda yapılabilecekler konusundaki olanaklar yelpazesini artırmaktadır.


Tam Metin: PDF