İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Betonarme elemanların çelik lamalarla güçlendirilmesi

Mahmut KÖSE, Kaya ÖZGEN

Özet


Bu çalışmada, betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının güçlendirilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinde yoğun olarak kullanılan bir yöntem deneysel olarak incelenmiştir. Hizmet halindeki betonarme elemanların dış yüzeylerinden, mukavemet değerleri yüksek olan çelik lama veya kompozit şeritler gibi malzemelerle yapıştırılarak kuşatılması şeklindeki güçlendirme uygulaması, uzun bir geçmişi olan ve halen yoğun talep gören bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde güvenli bir sonuç elde etmek, özellikle yapıştırma birleşim sorunlarından dolayı her zaman mümkün olmamaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılan deneylerin sonuçlarına göre belirli işlem kriterlerine bağlı kalındığında söz konusu yapıştırma yönteminin, göçme davranışları, taşıma gücü, aderansın verimli değerlendirilmesi, dolayısı ile kompozit davranışın sağlanabilmesi açısından olumlu sonuçlar sağladığı belirlenmiştir.


Tam Metin: PDF