İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tatil köylerinin okunabilirliğinde çevre işaretlerinin rolü

Ömer EREM, Uğur ERKMAN

Özet


Bu çalışmada mimari çevrenin okunabilirliğinde önemli bir bileşen olan “çevre işaretleri”nin turizm amaçlı bir yerleşme türü olan “tatil köyleri”nin  mekansal olarak okunmasındaki rolü değerlendirilmiştir. Değerlendirme için Antalya İli Belek beldesinden üç adet tatil köyü seçilmiş, seçilen tatil köylerinde çevre işaretlerinin bireyler tarafından seçimini tespit etmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket bireyin tatil köyü ile ilgili hatırladığı elemanların açık uçlu sorularla ve “bilişsel harita” çizimi ile tespitini sağlamıştır. Buna göre bir tatil köyünde, sahip olduğu rekreasyon ve dinlenme amaçlarına bağlı olarak bireylerin tespit ettikleri çevre işaretleri ortaya çıkarılmıştır. Bu veriler bize yeni bir tatil köyü tasarımında yüksek düzeyde okunabilirlik sağlanmasında çevre işaretlerinin ne tür özelliklere sahip olması gerektiği ile ilgili birtakım sonuçlar sunmaktadır.


Tam Metin: PDF