İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yerel yönetimler için karar sürecinde şehirsel performans değerlendirmesi

Özhan ERTEKİN, Gülden ERKUT

Özet


Bu çalışmada, şehirsel karar alma sürecine yardımcı bir araç olarak yerel yönetimler tarafından kullanılabilecek bir performans ölçme ve değerlendirme modelinin çerçevesi araştırılmış ve İstanbul İtfaiye Teşkilatı performans değerlendirmesi için kullanılabilecek bir model önerisi geliştirilmiştir. Performans ölçme konusu, 1930’lu yılların başlarından itibaren, özellikle iş idaresi ve iktisat konularında yaygın olarak kullanıla gelen bir yöntemdir. Bu yöntemin yerel yönetimlerde kullanılması için teorik temeller, 1990’ların başında atılmış, ortalarında ise kullanımına başlanmıştır. Performans en genelde şekliyle, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntem yerel yönetimlerde, sürdürülebilirliğin sağlanması, program ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gereken kaynakların dağılımı yönlendirmesi ve hizmetlerden yararlananların memnuniyet düzeylerinin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır.


Tam Metin: PDF