İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de şehir yenilemenin uygulanabilirliği üzerine düşünceler

Pelin Pınar ÖZDEN, Ayşe Sema KUBAT

Özet


Bu araştırmanın amacı şehir yenileme olgusunu planlama, mevzuat ve yönetim tabanında bir yaklaşım olarak ele almak suretiyle, Türkiye’de şehir yenilemenin uygulanabilirliğini irdelemek ve bu konuda öneriler oluşturmaktır. Hedefe ulaşmak üzere şehir yenileme olgusu, farklı ülkelere referanslar göndererek gözden geçirilecektir. Bu genel çerçevenin çizilmesinin ardından, ülkemizin planlama süreci ve mevzuatı içinde şehir yenilemenin yeri konusunda Ankara, İzmir ve İstanbul’da yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını da ihtiva eden saptamalar yapılacak; sonuç olarak öneriler sunulacaktır. Öneriler Türkiye’de sürekli bir devingenlik içinde bulunan şehirlerin sürdürülebilirliğini sağlamanın temel kurallarından olan şehir yenilemeyi etkin kılmak üzere ilkelerin saptanması, planlama, mevzuat ve yönetim zemininde yapılması gerekli düzenlemelerden oluşmaktadır.


Tam Metin: PDF