Yazar Detayları

GÜNAL, Beria

  • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İnsan - Mekân iletişim modeli bağlamında konutta psiko-sosyal kalitenin irdelenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İnsan - Mekân iletişim modeli bağlamında konutta psiko-sosyal kalitenin irdelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645