Yazar Detayları

YILDIZ, Reyhan

  • Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nun stratejik me-kânsal planlama yaklaşımı açısından değerlendirilmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645