Yazar Detayları

DÖKMECİ, Vedia

 • Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Dönüşüm yaşanan tarihi alanlarda konut fiyatlarında etkili faktörlerin analizi
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Merkezi iş alanlarının (MİA) fiziksel ve ekonomik olarak yeniden yapılanması: Eskişehir örneği
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'de yerleşim birimlerinin büyüklük dağılımı ve merkezî yerlerin nüfuslarındaki değişim
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İstanbul ofis kira tahmin modeli geliştirilmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1645