Yazar Detayları

ÜNAL, Yücel

 • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İstanbul'da eğitim donatımlarının kent dışı kampuslaşma eğilimlerinin incelenmesi
  Özet
 • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Arazi ve arsa düzenlemesi metoduna ilişkin olumsuz önyargı
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Üst düzey planlama sistemi ve afet yönetimi ilişkileri
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1645