Cilt 5, Sayı 1 (2006)

kısım 2 nisan

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Doğrusal olmayan yeraltı suyu akım hızının dinamik iletkenlik değişimi ile tanımlanması PDF
Abdüsselam ALTUNKAYNAK, Zekai ŞEN
Değişen hücre yönlü kapalı formülasyon yöntemi PDF
Ali Ruhşen ÇETE, Adil YÜKSELEN
Kendiliğinden yerleşen betonların reolojik özelliklerine bileşim parametrelerinin etkisi PDF
Ali Raif SAĞLAM, M. Hulusi ÖZKUL
Bilişim Teknolojisi yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik uygun yöntemin seçilmesi modeli ? ERP yazılımı seçimi uygulaması PDF
M. Berna BEŞKESE, Mehmet TANYAŞ
Yönetimlerin sayısal değerlendirilmesi PDF
Dilek ERİK, Ahmet Fahri ÖZOK
Akademik performans değerlendirmesi için bir bulanık model PDF
Dilek KAPTANOĞLU, Ahmet Fahri ÖZOK
Gerekirci diziler kullanarak doğrusal olmayan sistem tanılama PDF
Ender Mete EKŞİOĞLU, Ahmet Hamdi KAYRAN
Güney Marmara Bbölgesi'niümünün Nneotektoniği PDF
H. Haluk SELİM, Okan TÜYSÜZ, A. Aykut BARKA
Yeni istatistiksel ölçek küçültme yöntemleri ve Türkiye için uygulamalar PDF
Hasan TATLI, H. Nüzhet DALFES, Ş. Sibel MENTEŞ
Kırsal yayılı kaynaklar için modelleme destek sistemi ve yerel uygulaması PDF
Kızıltan YÜCEİL, İ. Ethem GÖNENÇ
Merkez üslerin konumlandırılması probleminin Hopfield-Tank yapay sinir ağları ile çözülmesi PDF
Murat ERMİŞ, Füsun ÜLENGİN
Bulanık yenileme analizi ve AHS yardımı ile çok ölçütlü işletim sistemi seçimi PDF
Murat Levent DEMİRCAN, Ethem TOLGA, Cengiz KAHRAMAN
Esnek hesaplama yöntemlerinin jeodezide uygulamaları PDF
Orhan AKYILMAZ, Tevfik AYAN
Zararlı atıkların solidifikasyon/stabilizasyon teknolojisi ile yönetimi PDF
Senem BAYAR, İlhan TALINLI


ISSN: 1307-167X