Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Kısım 1 Nisan

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Türkiye'de optimum maliyete dayalı atıksu arıtma tesisi tasarımı PDF
Argun Olcayto ERDOĞAN, Derin ORHON, Seval SÖZEN, Erdem GÖRGÜN
Asenkron makinalarda uzay harmoniklerinin etkilerini azaltmaya katkılar PDF
Derya Ahmet KOCABAŞ, Ahmet Faik MERGEN
Çamaşır makinası dinamik davranışının deneysel ve teorik incelenmesi PDF
Faruk BAYRAKTAR, H.Temel BELEK
İnşaat sektöründe ekonomik malzeme yönetim sistem seçimi için simulasyon modeli PDF
Gül POLAT, Uğur MÜNGEN
Talaş kaldırmada imal faktörleri ve takım aşınmasının vidalı parçanın yorulma dayanımına etkisi PDF
H. Kemal AKYILDIZ, Eldar FETULLAYEV, Haydar LİVATYALI
Elektrokardiyogram (EKG) işaretlerinin temel tanım ve zarf fonksiyonları ile modellenmesi PDF
Hakan GÜRKAN, Sıddık YARMAN, Ali Nur GÖNÜLEREN
KOBİ'lerin dış pazarlara açılma problemleri PDF
M. Mesut DEMİREL, Selime SEZGİN
Dalgacık dönüşüm tekniği kullanılarak hidrolojik akım serilerinin modellenmesi PDF
Murat KÜÇÜK, Necati AĞIRALİOĞLU
Atölye tipi çizelgeleme problemleri için parçacık sürü optimizasyonu yöntemi PDF
Mehmet ŞEVKLİ, M. Mutlu YENİSEY
Ergene Havzası, Çorlu - Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeokimyası PDF
Orhan ARKOÇ, Mustafa ERDOĞAN
Topraklayıcılarda potansiyel dağılımının iki ve üç boyutlu sayısal analizi PDF
Okan İhsan ÖZTÜRK, Özcan KALENDERLİ
Yapı davranışının yarı-aktif yalıtım sistemleri kullanılarak bulanık mantık ile kontrolü PDF
Recep Kadir PEKGÖKGÖZ, Feridun ÇILI
Avrupa kaynaklı aerosollerin Türkiye'ye taşınımı PDF
Tayfun KINDAP, Mehmet KARACA
Demiryolu köprülerinin sistem güvenilirlik indislerinin belirlenmesi PDF
Varol AKAR, Erdoğan UZGİDER


ISSN: 1307-167X