Yazar Detayları

DEMİR, İbrahim

  • Cilt 4, Sayı 3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Evsel katı atık toplama sisteminin CBS tabanlı modellemesi
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Atık boyutunun ve karakterizasyonunun havalandırmalı bioreaktörlerde atık stabilizasyonuna etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X