Yazar Detayları

DANIŞMAN, Devrim Bülent

  • Cilt 4, Sayı 6 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Gemi dalga direncinde lineer olmayan etkilerin hesaplamalı olarak incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X