Cilt 20, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

ÇAĞRILI MAKALE

İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi PDF
M. Necdet ALPASLAN, Deniz DÖLGEN, Hülya BOYACIOĞLU, Hasan SARPTAŞ
Streptomisinin anaerobik perdeli reaktör de arıtımı ve toksisite giderimi PDF
Seçil TÜZÜN, Delia Teresa SPONZA

MAKALE

Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri PDF
Efsun DİNDAR, F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN, Hüseyin S. BAŞKAYA
Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi PDF
Emre KÖKEN, Nurdan BÜYÜKKAMACI
Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi PDF
Emine UBAY ÇOKGÖR, Elif PEHLİVANOĞLU-MANTAŞ, Didem OKUTMAN TAŞ, Güçlü İNSEL, Egemen AYDIN, Tuğba ÖLMEZ-HANCI, Erdem GÖRGÜN
Kentsel nitelikli arıtma çamurlarının ultrasonik yöntemle ön arıtımı PDF
Gülbin ERDEN, Ayşe FİLİBELİ
Kesikli ozonlama yöntemi ile atık çamur azaltımı PDF
Melis MUZ, M. Selcen SÖNMEZ, Okan T. KOMESLİ, Celal F. GÖKÇAY
Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma PDF
Orhan GÖKYAY, Ayşen ERDİNÇLER
Elektrokoagülasyon prosesi ile üretilen arıtma çamurlarının reaktif boyar madde gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliği PDF
Olcay TÜNAY, Emine METİN, Işık KABDAŞLI, Tuğba ÖLMEZ-HANCI

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi PDF
Esra ERDİM, İbrahim DEMİR, Ömer AKGİRAY
Türkiye'de kurulabilecek tuz gideren membran teknolojisi sistemleri için bilimsel esaslı tasarıma dayalı maliyet analizlerinin yapılması PDF
Pelin Ongan TORUNOĞLU, Derin ORHON


ISSN: 1307-203X