Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) 4-Klorofenolün aktif çamurda kometabolik ayrışması üzerine biyosurfaktan etkisi Özet   PDF
Ayla UYSAL, Ayşen TÜRKMAN
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Aktif çamur sistemlerinde aerobik hidroliz kinetiğinin tanımlanması, modellenmesi ve optimal deney tasarımı uygulaması Özet   PDF
Güçlü İNSEL, Derin ORHON, Peter A. VANROLLEGHEM
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Alüminyum yüzey işleme endüstrisi proses atıksularından elektrokoagülasyon yöntemiyle florür giderimi Özet   PDF
Beyza SAMUK, Işık KABDAŞLI, Mehmet KARPUZCU
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Amoksisilinin anaerobik arıtılabilirliği Özet   PDF
Hakan ÇELEBİ, Delya SPONZA
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Anaerobik olarak çürütülmüş arıtma çamurlarından strüvit çöktürmesiyle nütrient geri kazanımı Özet   PDF
Ayla UYSAL, Y. Dilşad YILMAZEL, Göksel N. DEMİRER
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi Özet   PDF
Ayşe FİLİBELİ, Gülbin ERDEN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Anoksik deniz sedimentlerinde besi maddesi takviyesi ile geliştirilmiş petrol hidrokarbonlarının biyoıslahı Özet   PDF
Mustafa KOLUKIRIK, Orhan İNCE
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Ardışık kesikli reaktörde glikozun biyolojik aşırı fosfor giderimine etkisi Özet   PDF
Gülsüm Emel ZENGİN, Nazik ARTAN, Takashi MINO
 
Cilt 17, Sayı 3 (2007) Arıtma çamurlarında fosfor salınmasını etkileyen parametrelerin Box-Wilson deneysel tasarım metodu kullanılarak incelenmesi Özet   PDF
Nazlı BALDAN PAKDİL, Ayşe FİLİBELİ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2007) Arıtma çamuru flok ayrıştırma mekanizmalarının çamur su verme özellikleri üzerine etkisi: Enzimlerle arıtım yöntemi Özet   PDF
Azize AYOL
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Arıtma çamuru miktarının azaltılması ve özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan ön işlemler Özet   PDF
Ayşe FİLİBELİ, Gülbin ERDEN KAYNAK
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Aspergillus niger ile sucul ortamdan fenol bileşiklerinin biyosorpsiyonu Özet   PDF
İlknur GÜLER ŞENTÜRK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Atıksu arıtımında membran biyoreaktörler Özet   PDF
Levent GÜREL, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
 
Cilt 17, Sayı 1 (2007) Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Özet   PDF
Nezih Kamil SALİHOĞLU, Vedat PINARLI
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Ayrık evsel atıksuyun membran biyoreaktörde ayrışma mekanizmaları Özet   PDF
Selda MURAT HOCAOĞLU, Derin ORHON
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Azo boyar madde üretimi atıksuların Foto-Fenton-benzeri ileri oksidasyon prosesi ile arıtımı Özet   PDF
Gökçe TÜRELİ, İdil ARSLAN ALATON, Tuğba ÖLMEZ HANCI
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Azot kısıtlı atıksulardan biyoplastik üretimi için yeni bir aktif çamur prosesi Özet   PDF
Bertan BAŞAK, Orhan İNCE
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Benzo[a]anthracene'nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi Özet   PDF
Serden BAŞAK, Emine ÇOKGÖR, Derin ORHON
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Bir zeytinyağı karasuyunun koagülasyon ve elektrokoagülasyon prosesleriyle kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi Özet   PDF
Zeynep KARTAL, Tuğba ÖLMEZ HANCI, İdil ARSLAN ALATON
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi Özet   PDF
Emine UBAY ÇOKGÖR, Elif PEHLİVANOĞLU-MANTAŞ, Didem OKUTMAN TAŞ, Güçlü İNSEL, Egemen AYDIN, Tuğba ÖLMEZ-HANCI, Erdem GÖRGÜN
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Biyolojik aşırı fosfor gideren aerobik granüler biyokütlenin mikrobiyolojik özellikleri Özet   PDF
Ebru DÜLEKGÜRGEN, Nazik ARTAN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2008) Biyolojik aşırı fosfor giderimi temel özelliklerinin İzmir Atıksu Arıtma Tesisi'nde araştırılması Özet   PDF
Tolga TUNÇAL, Ayşegül PALA, Orhan USLU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Biyolojik azot giderimi için yenilikçi teknolojiler; ANAMMOX ve SHARON prosesleri Özet   PDF
Didem GÜVEN, Seval SÖZEN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2008) Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem stabilitesine etkisi Özet   PDF
Orhan İNCE, Özge EYİCE, Bahar KASAPGİL İNCE
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem stabilitesine etkisi Özet   PDF
Orhan İNCE, Özge EYİCE, Bahar KASAPGİL İNCE
 
Toplam 96 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1307-203X