Cilt 16, Sayı 1-3 (2006)

İçindekiler

ÇAĞRILI MAKALE

Arıtma çamuru miktarının azaltılması ve özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan ön işlemler PDF
Ayşe FİLİBELİ, Gülbin ERDEN KAYNAK

MAKALE

4-Klorofenolün aktif çamurda kometabolik ayrışması üzerine biyosurfaktan etkisi PDF
Ayla UYSAL, Ayşen TÜRKMAN
Mısır işleme endüstrisinde kirlilik profili ve atık azaltımı yaklaşımı PDF
M. Evren ERŞAHİN, B. Hande TEZER, İzzet ÖZTÜRK, Cem BİLGE
Ham ve asit aktif killer ile çinko-siyanür [Zn(CN)4]2- kompleksi adsorpsiyonu PDF
Esra TARLAN, Vildan ÖNEN, Zehra YILMAZ
Çapraz akışlı filtrasyon kullanan aktif çamur sistemleri ile tuzlu atıksulardan azot giderimi PDF
Gülsüm Emel ZENGİN, Takao YAMAGISHI, Nazik ARTAN, Derin ORHON
Tekstil endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtılması: Teknik ve ekonomik değerlendirme PDF
Murat EYVAZ, Mahmut BAYRAMOĞLU, Mehmet KOBYA
Reaktif boya banyolarında kullanılan iyon tutucuların yüksek pH'da ozon oksidasyonu ile renk giderimi üzerine etkisi PDF
Tuğba ÖLMEZ, Işık KABDAŞLI, Olcay TÜNAY

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Türkiye'de havzalar arası su transferi için bir karar destek sistemi önerisi PDF
Nusret KARAKAYA, İ. Ethem GÖNENÇ
Deri endüstrisi atıksuyu için biyolojik arıtma sırasında ozonlamanın optimizasyonu PDF
Serdar DOĞRUEL, Fatoş GERMİRLİ BABUNA
Çoklu substrat sistemlerinde bentazonun ozon oksidasyonu ile giderim mekanizmasının incelenmesi PDF
Tuğba ÖLMEZ, Olcay TÜNAY, Detlef BAHNEMANN
İçme suyu kaynaklarındaki doğal organik maddelerin zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile giderilmesi PDF
Vedat UYAK, İsmail TORÖZ
Biyolojik aşırı fosfor gideren aerobik granüler biyokütlenin mikrobiyolojik özellikleri PDF
Ebru DÜLEKGÜRGEN, Nazik ARTAN
Fe (II) konsantrasyonunun filtre yük kaybı ve çıkış suyu kalitesine etkisi PDF
Mehmet ÇAKMAKCI, Cumali KINACI


ISSN: 1307-203X