Cilt 19, Sayı 1-2 (2009)

İçindekiler

ÇAĞRILI MAKALE

Aspergillus niger ile sucul ortamdan fenol bileşiklerinin biyosorpsiyonu PDF
İlknur GÜLER ŞENTÜRK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
Demir(II), demir(III) ve hidrojen peroksit gibi işletme parametrelerinin petrol endüstrisi atıksularının arıtımına etkisi PDF
Rukiye ÖZTEKİN, Delya SPONZA
Ön çökeltme çamuru fermentasyonunda pH'nın çözünmüş besi maddesi oluşumuna etkisi PDF
Emine UBAY ÇOKGÖR, Didem OKUTMAN TAŞ, Gülsüm Emel ZENGİN, Derin ORHON
Tilosin ve eritromisinin anaerobik/aerobik ardışık sistemde arıtılabilirliği ve toksisite giderimi PDF
Hakan ÇELEBİ, Delya SPONZA

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki PDF
Elçin (HEPSAĞ) GÜNEŞ, İlhan TALINLI
Ardışık kesikli reaktörde glikozun biyolojik aşırı fosfor giderimine etkisi PDF
Gülsüm Emel ZENGİN, Nazik ARTAN, Takashi MINO
Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör'de arıtılabilirliği PDF
Hakkı GÜLŞEN, Mustafa TURAN
Havza modelleme: Namnam Havzası'nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması PDF
Mansoor Ahmed BALOCH, Ayşegül TANIK

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu PDF
Seval SÖZEN, Derin ORHON, Emine UBAY ÇOKGÖR, Güçlü İNSEL, Özlem KARAHAN, Nevin YAĞCI, Serdar DOĞRUEL, Gülsüm Emel ZENGİN BALCI, Tuğba ÖLMEZ HANCI, Didem OKUTMAN TAŞ, Ebru DÜLEKGÜRGEN, Aslı Seyhan ÇIĞGIN, İlke PALA, Tuğçe KATİPOĞLU


ISSN: 1307-203X