Editöryal Politikalar

Amaç ve kapsam

Temel hedefimiz, Türkçe, nitelikli bir bilimsel dergi çıkarmaktır. Bu konuda yayın yönetmenlerimizin ve yayın kurullarımızın azami titizliği göstereceğine eminim. Bu hedef doğrultusunda, Dergi’de,
(1) “Makaleler”,
(2) İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan doktora çalışmaları ve araştırma projeleri sonuçlarından yararlanılarak hazırlanan “Makaleler”,
(3) Sonuçlarının hızla duyurulması istenilen çalışmaları tanıtan “Teknik Notlar”,
(4) “Okuyucu mektupları” yayınlanmaktadır. Dergi’ye gönderilen makaleler hakem denetiminden geçecek, doktora çalışmalarından hazırlanan makaleler doktora adayı ve tez yöneticisinin ortak eseri olacaktır. Dergi’de yayınlanan her tür yazı (bu yazı da dahil) hakkında eleştiri yazısı gönderilebilir.

Bu eleştiriler, “Yayın Yönetmeni’ne Mektup” olarak Dergi’de yer alacak, gerekiyorsa Dergi’nin daha sonraki sayısında yazarın cevabı da yayınlanacaktır.

Dergi düzeninin sade, fakat yeteri kadar ayrıntılı olmasına özen gösterilmiş, mevcut teknik olanakar en iyi şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Dergi’yi yayına hazırlarken beklentilerimiz, Dergi’nin kapsadığı bilimsel ve mesleki konularda yazılmış nitelikli yazılara ilgi duyan herkese erişebilmektir. Burada, siz sayın okuyucularımıza da bir görev düşmektedir :“Eğer beğendiyseniz lütfen duyurunuz!”

Prof. Dr. Ergün Toğrol, Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, Genel Teknik Yönetmeni

 

Bölüm Politikaları

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş

MAKALE

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş

ÇAĞRILI MAKALE

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş

TEKNİK NOT

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem görüşünden geçmiş
 

Açık Erişim Politikası

İnternet sitemizde yer alan makalelerin izinsiz olarak herhangi bir elektronik ve/veya basılı kaynakta yayınlanması durumunda gerekli yasal işlem yapılacaktır.

 


ISSN: 1307-1645