İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sanayi alanları yeni düzenleme stratejileri - İstanbul örneği

Ayşe Şebnem YÜZER, Cengiz GİRİTLİOĞLU

Özet


Günümüzde ileri bilgi teknolojileri ve telekomünikasyondaki gelişmelerin etkisiyle, sanayi alanları yerseçimi ekonomileri önemini kaybetmeye başlamış, sanayi alanları bir ölçüde alana bağlı olmaktan kurtulmuştur. Bu çalışmada İstanbul Metropoliten Alan bütününde üretim alanlarının yapısal özelliklerinin belirlenmesi, desantralizasyon koşullarının test edilmesi ve yeni yer seçimi eğilimlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. İstanbul’da merkez özelliği gösteren yerleşmelerde bulunan küçük sanayi kuruluşları ve büyük sanayi kuruluşları ile anket çalışmaları yapılmıştır. Buna göre, büyük sanayi kuruluşlarının yer seçimi tercihlerinde “ekonomik büyüme potansiyeli” ile “pazar” faktörlerinin en fazla tercih edilen faktörler olduğu ve “işgücü sunusu” faktörünün bütün sanayi kuruluşlarında diğer faktörlere göre daha az önemsenen faktör olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin: PDF