İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mimarlığın tanımı üzerine bir deneme

Dilay GÜNEY, Hülya YÜREKLİ

Özet


Günümüz mimarlık ortamında gözlemlenen çoğulcu görünümün kavranabilmesi için, mimarlığın yeniden tanımlanmasına gereksinim vardır. Çalışmanın ana amacı mimarlığı kendi dışındaki bilgi kuramsal alanların yardımı ile tanımlamaktır. Bu tanımda kullanılacak olan metot mimarlık ve felsefe arasında kurulacak olan asimetrik diyalog metodu olacaktır. Sorgulanacak ana kavram, bu alanların paylaştıkları ortak kavram olan gerçeklik kavramı olacaktır. Çalışmada mimarlık bir gerçekliğin yaratılması süreci olarak tanımlanacak ve çoğulcu görünüm bu tanım kabulü ile analiz edilecektir. Çalışmanın sonunda hedeflenen mimarlığın ne olması gerektiğinin tanımlanmasından çok, mimarlığın nasıl tanımlanması ve mimarlığın nasıl bir gerçeklik ürettiği sorusunun yanıtını bulabilmektir.


Tam Metin: PDF