İTÜDERGİSİ/a, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mimari tasarım eğitiminde enformellik

İpek YÜREKLİ, Hülya YÜREKLİ

Özet


‘Mimari tasarım eğitiminde enformellik’ başlıklı bu çalışmada, mimari tasarım dersinde enformellikten nasıl yararlanılabileceği incelenmiştir. Üniversite eğitiminin sadece somut olan bilgiyle uğraşmadığı, günümüzde daha çok tanımlanması zor olana, belirsiz olana kaydığı ve mimarlığın geleceğe odaklanan, açık uçlu, belirsiz, değişken, çelişkili karakteri göz önünde bulundurularak mimarlık eğitiminin farklı alanlarla içiçe olması gerektiği, ‘topluma dışardan bakış’ veya ‘geleceğe ait spekülasyon yapabilme’ gibi tavırları kapsadığı ve mimarlığın değerlendirildiği bir ders olarak mimari tasarım dersinin mimarlığın somut ve objektif yönleri dışındaki özelliklerini de ele alması gerektiği vurgulanmıştır. Enformellik konusu esnek, spontane ve sezgisel davranışların kaynağı olan oyuncu tavrı serbest bırakan bir durum olarak ele alınmıştır. Mimari tasarım eğitiminde enformellik konusu, uygulanmış örnekler yardımıyla değerlendirilmiştir.


Tam Metin: PDF