İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Etkileşim tasarımının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü ürünlerin tasarım ve geliştirilme sürecindeki rolü

Canan AKOĞLU, Alpay ER

Özet


Bu çalışma temel olarak etkileşim tasarımının BİT gömülü ürünlerin geliştirilme sürecindeki rolünü tanımlamaktadır; aynı süreçte etkileşim tasarımının endüstriyel tasarımla olan ilişkisini ortaya koyarken bu ilişkiyi ürün geliştirme sürecindeki roller açısından yeniden tarif etmektedir. Çalışmayı gerçekleştirebilmek için farklı disiplinleri içeren kapsamlı bir literatür taramasıyla birlikte, bir dizi görüşmeler ve bir vaka çalışması yapılmıştır. Görüşmeler ilgili konuda uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve öncü çalışmaları bulunan ABD’deki 5 farklı tasarım danışmanlık firmasından kilit isimlerle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Vaka çalışmasında ise, ilgili konuda temsil edici niteliklere sahip BİT gömülü bir ürüne dair literatür araştırması ve o ürünün geliştirilme faaliyetinde çalışan farklı uzmanlık alanlarından tasarımcılarla internet yoluyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın belli başlı sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir: BİT gömülü ürün geliştirme sürecinde etkileşim tasarımcılarının kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra, gerek süreç ve tasarım yönetimi, gerekse kullanıcı araştırmaları konularında çalışmaya başladığı ortaya çıkmaktadır. Henüz yeni bir gelişme olmakla birlikte, bu durum etkileşim tasarımının BİT gölümü ürün geliştirme faaliyetlerindeki rolünün genişleyerek baskın hale geleceğinin ipuçlarını taşımaktadır. BİT gömülü ürün geliştirme faaliyetlerinde etkileşim tasarımcılarının endüstriyel tasarımcılara kıyasla özellikle Belirsiz Ön Aşama sürecinde daha baskın rol oynayacaklarını söylemek mümkündür. Etkileşim tasarımının süreç içinde tasarımın yanı sıra sürecin yönetimi üzerinde de söz sahibi olmaya başlaması, etkileşim tasarımı yönetimi konusunun yeni bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasına sebep olacağı öngörülmektedir. Etkileşimin giderek maddi niteliğinin azalmasıyla hizmet tasarımının ön plana çıkacağı öngörülmektedir. Bu olası gelişme BİT gömülü ürün geliştirme faaliyetlerinde hizmet tasarımı konusunda yeni bir aktörün devreye gireceğini göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Etkileşim tasarımı, endüstriyel tasarım, BİT gömülü ürün geliştirme faaliyeti.


Tam Metin: PDF