İTÜDERGİSİ/a, Cilt 8, Sayı 2 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kumarlı semt parkında tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi

Dilşen ONSEKİZ, Onur SEZER

Özet


"Semt Parkları", 1-2 km içinde yaklaşık 30000-35000 nüfusa hizmet eden ve birden çok mahallenin rekreasyon talebini karşılayan büyük ölçekli parklardır. Hizmet ve etki alanı büyüklüğüne göre, kentsel rekreasyon sistemi ve park kullanımı içerisindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu parklar için kullanım/hizmet düzeyinin arttırılması ve işlevsellik daha fazla önem kazanmaktadır. Hizmet/kullanım düzeyinin arttırılması ve parkın daha işlevsel kullanımında en önemli etken kaliteli tasarım ve planlamadır. Tasarımın kalitesi, tercih üzerinde temel belirleyici olarak da etkili olmaktadır. Bu çalışmada, park tasarımında işlevsel, estetik ve teknik düzeyde kaliteli tasarım yaratılması için nesnel ve öznel tasarım özelliklerinin birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak, Kumarlı semt parkı örneklem alan olarak incelenmiştir. Nesnel tasarım özellikleri kapsamında, alan analizi yöntemi ile yapısal ve bitkisel elemanların teknik özellikleri (yapısal ve bitkisel tasarım elemanlarının tür, çeşitlilik, konumlanma, sayı ve yeterlilik koşulları, yapısal elemanlar için kullanılan malzemelerin kalitesi ve uyumu, bitkisel elemanlar için tasarımda görsel ve estetik amaçlı kullanım düzeyleri) ele alınmıştır. Öznel tasarım özellikleri kapsamında, tasarım öğelerinin kullanım koşullarına (yeterlilik, kullanılabilirlik, erişebilirlik, konfor ve temizlik) yönelik kullanıcı değerlendirmeleri anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Çalışma sonucunda, kullanım-hizmet düzeyi yüksek ve işlevsel park tasarımı yaratılmasına yönelik olarak göz önünde bulundurulması gerekli tasarım ölçütleri belirlenmiş ve Kumarlı Parkının tasarım kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Semt parkı, nesnel özellikler, öznel değerlendirmeler, tasarım ölçütleri.


Tam Metin: PDF