Cilt 8, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

İngiliz sömürge dönemi ve sömürge sonrası Kuzey Kıbrıs'ta kent ve mimarlık PDF
Asu TOZAN, Günkut AKIN
Bir devrim mekânı: Ankara PDF
A. Meltem BASLO, Ferhan YÜREKLİ
Çağdaş İstanbul Post-Modern mimarisinde Neoklâsisizm PDF
Elâ GÖNEN, Filiz ÖZER
Türkiye'de afet sonrası kalıcı konutlarda esneklik kavramının değerlendirilmesi PDF
Esin İNAL, Alper ÜNLÜ
Konut kariyerini etkileyen faktörler üzerine nitel bir araştırma yöntemi PDF
Ebru KARAHAN, A. Şule ÖZÜEKREN
Uçhisar 'Tepe Yerleşmesi' konut morfolojisinde psiko-sosyal alan etkisi ve dizimsel analizi PDF
Fitnat CİMŞİT, Alper ÜNLÜ
1950-60 arası Türkiye Mimarlığı'nda özgünlük arayışları PDF
İlker Fatih ÖZORHON, Türkan ULUSU URAZ
Konut bölgelerinde mekansal yapı - arazi değer ilişkisi PDF
Mehmet TOPÇU, Ayşe Sema KUBAT
Bellek ve mekan ilişkisi üzerine bir model önerisi PDF
Nilüfer ÖYMEN ÖZAK, Gülçin PULAT GÖKMEN
Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler PDF
Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN
İlköğretim dersliklerinde aydınlatma enerjisi yönetiminde yönlere göre uygun cephe seçeneklerinin belirlenmesi PDF
Rana KUTLU GÜVENKAYA, Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU
Mimarlık ve resim bütünlüğü açısından Kariye örneği PDF
Sedat BORNOVALI, İlknur KOLAY
Kent siluetlerine ilişkin tasarım niteliklerinin, entropi yaklaşımı ile değerlendirilmesi PDF
Seda H. BOSTANCI, Mehmet OCAKÇI

MAKALE

Kumarlı semt parkında tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi PDF
Dilşen ONSEKİZ, Onur SEZER


ISSN: 1307-1645