İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Su havzasında planlama ve oyun teorisi

Arzu BAŞARAN UYSAL, Fulin BÖLEN

Özet


Doğal kaynakların korunması isteği sonucu planlamada çevre ve havza planlama gibi bölgesel ölçekte planlama önem kazanmaktadır. Planlama ve çevre söz konusu olduğunda çok sayıda aktörün karar verme sürecinde yer aldığını görmekteyiz. Her aktör kendisi için en iyi kararı vermeye çalışmaktadır. Ancak hangi kararın ya da stratejinin diğerinden daha iyi olduğunun tespiti önemli bir sorundur. Bu çalışma, planlamada karar verme süreçlerinin ve bu süreçlerde yer alan aktörlerin oyun teorisi ile analiz edilmesi amacıyla, stratejilere karşılık gelen kazançların belirlenmesini içermektedir. Bir su havzasının sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma alanı olarak Nilüfer Çayı Alt Havzası seçilmiş ve bu havzada yer alan önemli aktörlerin birbirleriyle çatışan beklentileri ve kazançları değerlendirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Strateji, kazanç, oyun teorisi, havza planlama, sürdürülebilirlik.


Tam Metin: PDF