İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Şehir eski merkezlerinde yeniden canlandırma: İstanbul-Eminönü örneği

Gülden Demet ORUÇ, Cengiz GİRİTLİOĞLU

Özet


Dünya şehirlerinde ve Türkiye’de çok boyutlu mekan olma özelliğine sahip şehir eski merkezlerinin çoğu düşük nitelikli çevre kalitesi, eğitim vd. hizmetlerin yetersizliği, yüksek düzeyde suç ve şiddet imajıyla değerlendirilmeye başlanmış, aynı zamanda kırsal kesimden göçle gelenlerin yerleştiği alan olma durumu devam etmiştir. Bu anlamda şehir eski merkezleri, çağdaş yaşam standartları ve sağlıklı çevre özelliklerinden uzak, aslına uygun olmayan fonksiyonel kullanım ve kullanıcılar, vb nedenlere bağlı olarak, şehrin fiziksel, işlevsel, ekonomik ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkilemiş, çekicilik ve cazibe özelliklerini yitirmiştir. Yapılan alan araştırmasında İstanbul-Eminönü ilçesinde de benzer problemlerin olduğu tespit edilerek, konuyla ilgili çözüm önerileri geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Şehir eski merkezleri, yeniden canlandırma, şehirsel canlılık.


Tam Metin: PDF