İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sınır kavramına mekânsal bir yaklaşım: Bahçelievler örneği

Özlem MUMCU UÇAR, Ahsen ÖZSOY

Özet


Sınırlar üzerine bir çalışma mekânın boşluktan fazlası olduğunun anlaşılmasını ve mimarlığın ilişkiler anlamında yorumlanmasını sağlar. Farklı düzeylerde düşünmeyi destekleyerek peyzaj, şehir, sokak, ev, oda gibi ölçekler arası bağlantıların kurulmasına olanak verir. İnsanın baştan beri var olan sınır oluşturma, ilişkileri kurma isteğine bakmak, sınır mantığının algılanmasını sağlayacaktır. Sınırlar üzerine kuramsal bir zemin oluşturulan bu çalışmada, diğer bağlantılı kavramlar konut ve yerleşme başlığında 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan büyük değişimler göz önüne alınarak açılmıştır. Mekânsal ilişkiler açısından sınır üzerine bir analiz Ankara Bahçelievler’deki ilk planlı toplu konut yerleşimi çerçevesinde tanımlanmıştır. Analizin ulaştığı sonuç bu yerleşimdeki sınır olasılıklarının değerini ve değişimlerini ortaya koyar niteliktedir.

 

Anahtar Kelimeler: Mekânsal sınırlar, modernizm, yerleşme, konut.


Tam Metin: PDF