İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Suriye'de Geç Antik Çağ yapıları kapı profil ve süslemeleri

Ayşın ÖZÜGÜL, Metin AHUNBAY

Özet


Suriye’deki Roma dönemi yapıları kapı çerçeveleri, imparatorluğun diğer bölgelerindeki aynı döneme ait örneklerle benzerdir. Bu dönemde kapı profillenmeleri, fascia, kyma rekta, ovolo ve cavetto silmelerle oluşturulmuştur. Çerçevelerdeki bazı motifler geçmiş dönemlerin yerel zevklerinin izleridir. Geç Antik Çağ’da Güney Suriye’de mimari süsleme alanında  gelişimden bahsedilemez. Kuzey Suriye’de ise kapı profil ve bezemelerinde değişim görülür. Silmelerin oranları değişmiş, daralmış ve sayıları artmıştır. Zengin bitkisel motiflerin yerini, stilize, geometrik motifler, pagan motiflerin yerini Hırıstiyan motifleri almıştır. İmparator tarafından yaptırılan bazı yapılarda İstanbul örneklerine benzer mimari süsleme elemanları ve bu alandaki bilinmezlikler, araştırmacıları Suriye-İstanbul ilişkisi konusuna yöneltmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, bu ilişkinin varlığını kanıtlayacak sonuç elde edilememiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kapı çerçevesi, silme, Suriye mimari süslemeciliği.

 


Tam Metin: PDF