İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tasarım diyalogunda imgeler ve sözcükler

Levent ARIDAĞ, Türkan ULUSU URAZ

Özet


Tasarlamak yani, düşüncenin nesnesinin elde edilmesinin önce ve/veya sonra da söze dökmeyle (dil ile) ilişkili olduğu ve bu yolla gelişip beslendiği göz önüne alındığında, stüdyo yaşantısı ve onun önemli bir parçası olan masa başı eleştirileri, imge-söz birlikteliğine dayalı çok yönlü düşünmek ve yeniyi üretmek için geniş bir seçenekler ortamı sunar. Tasarım düşüncesini dışlaştırmanın en doğal aracı olarak eskiz, tetiklediği karşılıklı konuşma yoluyla söz-imge birlikteliğini besler. Bir imge makinesi olarak bilgisayarın tasarıma katkısı halen daha da gelişmiş değildir. Bu konular ekseninde Wittgenstein’ın dil kuramı ve hermeneutik felsefe, Bartlett’ın bellek ile ilgili araştırmaları çalışmaya esin kaynağı olmuş, imge-metafor ve imge-diyalog ilişkisi bağlamında kavram, esin, sezgi gibi kavramların tartışılmasına katkıda bulunmuşlardır.

 

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, imge-sözcük, sezgi, dil oyunu, empati, diyalog.


Tam Metin: Başlıksız