İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mimarın formasyonunda formel mimarlık eğitiminin yeri

Huriye GÜRDALLI, Atilla YÜCEL

Özet


Medya aracılığıyla iletilen görsel imgelerin egemenliğindeki gündelik hayat ortamında, mimarlığın üretim araçlarının da aynı egemen gücün etkisi altında olduğu görülmektedir. Bu çalışmada formel mimarlık eğitimi toplumsal faaliyet bütününün yansıdığı gündelik hayat çerçevesinde ele alınmıştır. Farklı disiplinlerden örnekler verilerek formel mimarlık eğitiminin toplumsal faaliyetin bütününde tanımlanan eleştiri alanı farklı açılardan okunmağa çalışılmıştır. Bu okumanın söylem ve tüketim ideolojisinin yansımaları karşısında, formel mimarlık eğitiminin sahip olduğu direnme noktalarını ortaya çıkarabileceği tartışılmıştır. Rasyonel programların ve kapalı sistemlerin etkisini yitirdiği bir dönemde, formel mimarlık eğitiminin gündelik hayatın dayattığına direnme gücüne sahip olacak şekilde yeniden kurulmasında, mimarlığın kendiliğindenliğini ve deneyimin bilgisini bünyesinde barındırmasının önemi vurgulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Formel mimarlık eğitimi, gündelik hayat, toplumsal faaliyetin bütünlüğü.


Tam Metin: PDF