İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Osmaneli?nde sosyo-ekonomik değişimlerin konut tipolojisine etkileri

Aysun Battalgazi PAMİR, Atilla YÜCEL

Özet


Toplumsal yaşamdaki değişim ve işlevsel farklılaşma kentin fiziksel yapısında da değişimi beraberinde getirmektedir. Osmaneli (Lefke) kasabası örneğinde, XVII.Yüzyıl ile XIX.Yüzyıl arasında kentin birincil ekonomik uğraşı olan ve yaygın bir eylem olması nedeniyle, toplumsal bir etkinlik olarak görülen konut içi ipekböcekçiliği  XIX. Yüzyıl sonu itibarı ile ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki değişime bağlı olarak yavaş yavaş terk edilen bir uğraş haline gelmiş; büyük ölçüde buna bağlı olarak kentin mekansal yapısında değişim ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kent mekanı ve konut mekanında meydana gelen değişimler tespit edilip, zaman boyutu içinde ele alınırken; eski ve yeni ilişkisinin doğru bir biçimde kurulması ve kent mekanı ve konut mekanın koruma planlarının uygulanması ile ilgili çözüm önerileri getirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Konut, kent mekanı, kent ekonomisi, ipekböcekçiliği, koruma.


Tam Metin: PDF